December 2011 - Kus van een Rus

De Russische asielzoeker, Yuri Petrovjan, is op zoek naar een veilige omgeving. Hij ontvlucht in de tijd van de Koude Oorlog, de communistische Sovjet Unie om als balletdanser zijn heil in het vrije westen te zoeken. Via een bevriende ballerina komt hij terecht in het huis van haar vriendin. De vader van deze vriendin is een hoge pief bij het ministerie van Defensie en mag onder geen beding weten wat er precies aan de hand is.