December 2013 - Ambras onder de kerstboom

Ambras is een Vlaamse uitdrukking, die zich niet makkelijk laat vertalen. Een levensfase waarin mensen vaak ambras hebben of zoeken (vooral met ouders), is de pubertijd! Maar “ambras zoeken” kan ook een kenmerk van een persoonlijkheid zijn. Hoe dan ook: Het eerste kerstdiner na het overlijden van vader RenĂ© verloopt niet helemaal zoals verwacht. Dat heeft o.a. te maken met de zoon des huizes die het niet pruimt dat ook zijn gepensioneerde oom aanschuift.